Vilkår for båthotell/lagring

1. Overlevering av båt til opplag

Ved overlevering av båt til opplag gjelder følgende:

 • Påse at din båt er fortøyd forsvarlig når den leveres til HM.
 • Hvis mulig, bør båten leveres med minst mulig løse gjenstander, det være seg personlige
  eiendeler, puter og annet utstyr. Påse at det ikke lagres alkohol i båten.
 • Båter som er utrustet med septikktank og ferskvannstank skal leveres inn til vinteropplag
  med tomme vann- og septikktanker.
 • Av sikkerhetsmessige grunner skal båter som lagres inne, ha fulle drivstofftanker.
 • Løse bensintanker/kanner skal fjernes ut av båter som lagres i hotellet.
 • Alle batterier vil bli frakoblet batteripolene.
 • Evt gassflasker fjernes fra båten.

 

2. Leietakers ansvar for båt og opplagsmateriell:

 • Leietaker bærer selv ansvar for båt med motor/rigg/annet fast eller løst utstyr, samt opplags- og tildekningsmateriell. Utleier er ikke ansvarlig for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller fuktskader og skade påført ved naturbegivenheter som: vind, nedbør, flom etc.
 • Husk å se etter din båt jevnlig ved lagring ute.
 • Leietaker er pliktig til å ha alle forsikringer i orden som brann, tyveri, hærverk og lignende for
  båten. Utleier har dekket de nødvendige forsikringer i forbindelse med sin virksomhet.

 

3. Arbeid på båter i hotellet:

Leietaker har ikke anledning til å utføre arbeid på båten mens den er lagret i hotellet.

4. Tidspunkt for utsettelse av båt:

Utsettelseuke/dato av båt på våren står spesifisert i avtalen. Vi må ha beskjed pr mail eller telefon 14 dager før utsett. Hvis leietaker ønsker å endre avtalt uke/dato, kommer et pristillegg på kr 1.500. Sjøsetting i ikke avtalt uke/dato, må avtales så tidlig som mulig og senest 3 uker før ønsket sjøsettingsdato.

5. Opprydding ved båter som er i opplag ute (vår klargjøring):

Det skal ryddes opp rundt båten etter vårklargjøring og alt avfall må leietaker fjerne for egen regning fra området. Hvis ikke dette er gjort, vil det bli fjernet for leietakers regning.
Ønsker leietaker å bunnsmøre/polere selv, må betongdekket under båten tildekkes etter nærmere avtale med utleier.

Hvis vi må kjøre båten ut fra hotellet for egen bunnstoffing/polering og så løfte den ut på sjøen etterpå, vil det bli fakturert løft etter lengde.

6. Generelle betingelser:

 • Alle priser er inklusive merverdiavgift.
 • Pris for opplag beregnes etter største lengde inklusive badeplattform/motor og pulpit.
 • Lagringsperioden er 01.09 – 31.05. Lagring utover perioden, avtales separat.

 

7. Betaling / Fakturering:

Betalingen / Fakturering gjøres etter følgende regler:

 • Registrering/besiktigelse/kvalitetssikring, høytrykkspyling, hele lagerleien/plassleien, løft, konservering og service, medgåtte forbruksdeler for service og konservering betales i terminal evt. faktureres etter utførelse med forfall pr 10 dgr.
 • Stoffing, polering og annet ekstraarbeid blir fakturert etter utført arbeid.