Vilkår for båtservice

1. Overlevering av båt til service:

Ved overlevering av båt til service gjelder følgende:

 • Påse at din båt er fortøyd forsvarlig når den leveres til HM.
 • Hvis mulig, bør båten leveres med minst mulig løse gjenstander, det være seg
  personlige
  eiendeler, puter og annet utstyr. Påse at det ikke lagres alkohol i båten.

 

2. Oppdragsgivers ansvar for båt / motor:

 • Oppdragsgiver bærer selv ansvar for båt med motor/rigg/annet fast eller løst
  utstyr, samt opplags- og tildekningsmateriell. Utleier er ikke ansvarlig for tyveri,
  brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller
  fuktskader og skade påført ved naturbegivenheter som: vind, nedbør, flom etc.
 • Husk å se etter din båt jevnlig ved lagring ute.
 • Oppdragsgiver er pliktig til å ha alle forsikringer i orden som brann, tyveri,
  hærverk og lignende for båten. Utleier har dekket de nødvendige forsikringer i
  forbindelse med sin virksomhet.

 

3. Arbeid på båter i hotellet:

Leietaker har ikke anledning til å utføre arbeid på båten mens den er lagret i hotellet.

4. Opprydding ved båter som det utføres egne arbeidere på:

Det skal ryddes opp rundt båten etter utførte egne arbedere og alt avfall må leietaker
fjerne for egen regning fra området. Hvis ikke dette er gjort, vil det bli fjernet for
leietakers regning.

Ønsker leietaker å bunnsmøre/polere selv, må betongdekket under båten tildekkes
etter nærmere avtale med utleier.

5. Generelle betingelser:

 • Alle priser er inklusive merverdiavgift.
 • Pris for opplag beregnes etter største lengde inklusive badeplattform/motor og
  pulpit.

 

6. Betaling / Fakturering:

Betalingen / Fakturering gjøres etter følgende regler:

 • Registrering/besiktigelse/kvalitetssikring, høytrykkspyling, hele lagerleien/plassleien, løft, konservering og service, medgåtte forbruksdeler for service og konservering betales i terminal evt. faktureres etter utførelse med forfall pr 10 dgr.
 • Stoffing, polering og annet ekstraarbeid blir fakturert etter utført arbeid.